Quen, không thân

Mình không phải là loại ki bo. Nhưng nếu sống thoáng quá thì rất dễ bị lợi dụng.

“Cẩn tắc vô áy náy”, nhất là khi có sự cố thì cũng đỡ phải đau đầu…

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.