Quen, không thân

Mình không phải là loại ki bo. Nhưng nếu sống thoáng quá thì rất dễ bị lợi dụng.

“Cẩn tắc vô áy náy”, nhất là khi có sự cố thì cũng đỡ phải đau đầu…

Leave a Reply