Em siêu gà

Ở cơ quan, muốn vào Internet là phải qua proxy. Trên Windows thì là chuyện nhỏ. Em chỉ cần khai báo tên proxy và cổng. Nhưng khốn nạn thay, khi em dùng Linux thì nó lại ứ thèm kết nối cho em. Thử một vài lần em chán, thế là đành ngậm ngùi dùng Windows.…