Multiple, complex & unique

(Đa dạng, phức hợp & đơn nhất) – Dân khối C mà cũng bày đặt Linux, nguồn mở… Đã thế, lại còn có cái kiểu ngày thì đọc nghị quyết, soạn công văn, tối về thì đọc howto, viết script. – Hơi bị “sành điệu” đấy! – Mà sao mày mãi vẫn chỉ yêu một […]

Continue reading →