(Đa dạng, phức hợp & đơn nhất) — Dân khối C mà cũng bày đặt Linux, nguồn mở… Đã thế, lại còn có cái kiểu ngày thì đọc nghị quyết, soạn công văn, tối về thì đọc howto, viết script. — 😆 Hơi bị “sành điệu” đấy! — Mà sao mày mãi vẫn chỉ yêu […]