Multiple, complex & unique

(Đa dạng, phức hợp & đơn nhất) -- Dân khối C mà cũng bày đặt Linux, nguồn mở... Đã thế, lại còn có cái kiểu ngày thì đọc nghị quyết, soạn công văn, tối về thì đọc howto, viết script. -- 😆 Hơi bị "sành điệu" đấy! -- Mà sao mày mãi vẫn chỉ yêu…