Multiple, complex & unique

(Đa dạng, phức hợp & đơn nhất)

— Dân khối C mà cũng bày đặt Linux, nguồn mở… Đã thế, lại còn có cái kiểu ngày thì đọc nghị quyết, soạn công văn, tối về thì đọc howto, viết script.
— 😆 Hơi bị “sành điệu” đấy!
— Mà sao mày mãi vẫn chỉ yêu một người và cũng chỉ có một người yêu?
— Nhiều người cũng muốn thế nhưng có được đâu…