Cận thị không kính

Không nằm ngoài dự đoán, dạo này cánh nhà báo nhảy bổ vào đề tài blốc bliếc. Cũng chả hại gì. Nhưng chỉ có điều là ngoài Yahoo! 360°, các bác này chả biết đi đâu nữa để khảo sát.

3 Trả lời “Cận thị không kính”

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.