“If I asked would you say yes?”

— Anh yêu em.
— Thật không?
— Thật!
— Nhiều không?
— Thực sự thì cũng không nhiều lắm, nếu so với ngày mai.

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

1 Comment
 1. -Em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh!
  -Anh nghe đây!
  -Anh phải hứa là sẽ thật bình tĩnh đã…
  -Ừ! Em nói đi!

  -Nói đi!
  -… EM YÊU ANH… (:D)

Leave a Reply

Your email address will not be published.