“If I asked would you say yes?”

— Anh yêu em.
— Thật không?
— Thật!
— Nhiều không?
— Thực sự thì cũng không nhiều lắm, nếu so với ngày mai.

Một trả lời cho ““If I asked would you say yes?””

 1. -Em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh!
  -Anh nghe đây!
  -Anh phải hứa là sẽ thật bình tĩnh đã…
  -Ừ! Em nói đi!

  -Nói đi!
  -… EM YÊU ANH… (:D)

Gửi phản hồi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.