… Êu!…

“Nhôm, gang, đồng, chì, dép rách, sắt vụn, thủy tinh vỡ bán đổi kẹo kéo nào…”
Đồng nát ơi!

“Ai bán chuối đi…”
Chuối ơi!

“Ai mua muối không…”
Muối ơi!

“Mì nóng ròn đây, mì nóng nào…”
Mì ơi!

“Ai bán chó đi…”
…!…

2 Replies to “… Êu!…”

Leave a Reply