Phép chia

PHÉP CHIA Ngoài sân, bóng cái cọc chỉ còn một mẩu, từng đám rêu đen xì rộp lên rồi nứt toác. Trong nhà, tiếng quạt điện bật hết số đang ầm ầm quay nhưng không át được những tiếng thở dài, thở ngắn rồi những tiếng trở mình liên tục. Giời ơi! Nóng thế này […]

… Êu!…

“Nhôm, gang, đồng, chì, dép rách, sắt vụn, thủy tinh vỡ bán đổi kẹo kéo nào…” – Đồng nát ơi! “Ai bán chuối đi…” – Chuối ơi! “Ai mua muối không…” – Muối ơi! “Mì nóng ròn đây, mì nóng nào…” – Mì ơi! “Ai bán chó đi…” – …!…

The Buddha’s 14 Admonishments – bash edition

#!/bin/sh # The Buddha’s 14 Admonishments — bash edition # USAGE # Save this script somewhere. # I recommend you to run this script with `cron` service. adm[1]=”Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình” adm[2]=”Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá” adm[3]=”Thất bại lớn nhất của đời người là […]

Cào “Danh mục các ngôn ngữ” của Ethnologue

Trang Ethnologue Language Code Index liệt kê 7299 ngôn ngữ trên thế giới. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu của Ethnologue còn có thông tin chi tiết về tất cả các họ, nhóm ngôn ngữ trên thế giới. Tuy nhiên, trước mắt chỉ cào 7299 ngôn ngữ kia thôi. #!/bin/sh # Cào “Danh mục các […]