Bản dịch cho Xpad, Sylpheed, mlterm

Mấy hôm nay ngồi ôn thi mãi mà chẳng vào. Hết tụ tập cà phê cà pháo lại quay sang vodka Hà Nội và cuối cùng là ngồi dịch diếc, biên tập biên tiếc vi.po của mấy chương trình hay dùng. Xpad này, mlterm này, cả Sylpheed nữa.

Vì chị Clytie Siddall dịch Xpad trước nên mình đã gửi bản của mình sang để nhờ chuyển cho tác giả. Hai cái kia thì gửi thẳng luôn. Tất nhiên là ở trang L10n cũng có các tập tin này.

Nhưng thật thất vọng, dịch xong vẫn cứ thấy chẳng thảnh thơi tẹo nào để tập trung vào ôn thi. Không biết mình mắc tội, mắc nợ gì nữa…

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.