Tại sao tôi dùng phần mềm tự do?

Tại vì tôi thấy mình không có năng khiếu hay năng lực bẩm sinh gì về máy tính. Nói cách khác là tôi là một kẻ ngu si về món này. Nếu tôi dùng Windows, tôi sẽ chẳng biết gì ngoài mấy trò cài đặt, bẻ khoá bằng chương trình có sẵn, diệt vi-rút, bắt […]

Tình trạng sử dụng với phong cách và năng lực

Liệu có thể lấy căn cứ chính là tình trạng sử dụng từ ngữ nước ngoài trong phát ngôn (bao gồm cả khi nói và viết; và ở mọi phong cách: Từ phong cách khoa học đến phong cách khẩu ngữ,…) để kết luận về phong cách (xét ở khía cạnh tâm lí học) và […]

Bản dịch cho Xpad, Sylpheed, mlterm

Mấy hôm nay ngồi ôn thi mãi mà chẳng vào. Hết tụ tập cà phê cà pháo lại quay sang vodka Hà Nội và cuối cùng là ngồi dịch diếc, biên tập biên tiếc vi.po của mấy chương trình hay dùng. Xpad này, mlterm này, cả Sylpheed nữa. Vì chị Clytie Siddall dịch Xpad trước […]