Tạo danh sách đối chiếu chính tả

#! /bin/sh # Trường hợp CH - TR # Lấy 'LIST' (danh sách các âm tiết) ở đây: echo 'Đang tạo danh sách các âm tiết...' egrep "^ch" LIST > ch.txt egrep "^tr" LIST > ch.txt echo 'Đang tạo danh sách tạm...' sed -e 's/^ch//g' -e 's/$/_ /g' ch.txt > tmp.txt sed -e 's/^tr//g' -e…

You’re Still The (only) One

You're Still The One — Artist: Shania Twain (When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love.) Looks like we made it Look how far we've come my baby We mighta took the long way…

Sinh nhật Huy “tồ”

Bị gọi là "tồ" nhưng lại là thằng khôn nhất nhà, phải không ku em? 😉 Chúc ku em luôn khoẻ, yêu đời, học tốt và đến tháng 9 này sẽ là một sinh viên của trường đại học mà em thích! -- Anh Long