Wine loop

while ( !empty($wine) ) { drink(); if ( drunk() ) { sleep(300); } } if ( !drunk() ) { echo '<h1>Rượu rởm!</h1>'; } else { die('Good wine!'); }

HTML tuyệt đỉnh công phu!!!

Ghi chú: Danh sách này không tính những trang mang tính cá nhân. Trong đây, nhiều trang có Google PageRank cỡ 5/10, thậm chí là đoạt giải TTVN 2005... Bách khoa Toàn thư Việt Nam Bộ Y tế Đại học KHXH&NV Hà Nội Đại học KHTN Hà Nội Xfrog phahe.com (Tiếp tục cập nhật...)

Multi-level categories

Combining functions method: function dropdown_cats() { global $table_prefix; $main_cats = "SELECT cat_id, cat_name FROM ${table_prefix}categories WHERE cat_parent = 0"; $cats = mysql_query($main_cats); while ( $main_cat_list = mysql_fetch_array($cats) ) { $main_cat = stripslashes($main_cat_list['cat_name']); echo '<option value="' . $main_cat_list['cat_id'] . "\\">$main_cat</option>\\n"; dropdown_sub_cats($main_cat_list['cat_id']); } } function dropdown_sub_cats($main_cat_id, $level = 1) { global $table_prefix; $query = "SELECT cat_id, cat_name…

Tết này họp lớp 12E

Tin từ Hạnh hanhbkhn (đã được biên tập :p): THÔNG BÁO KHẨN V/v: Họp lớp cấp 3 sau 5 năm xa cách Dành cho những ai đã từng là thành viên của 12E THPT Lý Nhân hoặc có dính tí máu tí me với 12E, các thành viên của 12E, là cha mẹ, vợ kon,…

Bảo vệ mật khẩu MySQL

1. Đặt vấn đề Thông thường, tên người dùng và mật khẩu MySQL cho các ứng dụng web được ghi trong một tập tin PHP. Ví dụ, diễn đàn phpBB2 định nghĩa các biến $dbuser (tên người dùng) và $dbpasswd trong tập tin `config.php'. Nếu website của bạn dùng chung máy chủ với website khác…

Ăn tạp và Lịch sự

* chairuou_ thuong la dung hoa hau <chairuou_> dung la thoi quen kho bo <chairuou_> lolz <chipheo> chairuou_: nói phét <chairuou_> hí hí <chipheo> chairuou_: ăn tạp <chipheo> được cái chairuou_ rất lịch sự <lngt> -> chairuou_ ăn tạp, nói phét nhưng lịch sự <lngt> lolz <chipheo> mấy em xấu còn hơn thị nở chairuou_…

Mong ước thầm kín

Hôm nay thằng ku Hùng mua xương về nấu. Khà khà, ngon phết! Trong lúc ăn, thằng ku phàn nàn là miếng xương khó gặm rồi thắc mắc: -- Tại sao chó nó lại gặm xương dễ thế nhỉ? -- Nhưng nó cũng không cầm bát đũa được. -- Ước gì mình khi gặm xương…

“Regex Spellcheck” for Vietnamese (continued)

"Regex Spellcheck" (step 2a) 😀 #! /bin/sh # Vietnamese-initial-sounds splitter # This script will split the Vietnamese syllables list (named 'LIST') # into initial-sound-based lists. Each list (stored in one *.txt file) # contains syllables that begin with one individual initial sound # (presented in Quốc ngữ writing system). # NOTICE: The initial sound /?-/…

Cách chống lạnh hiệu quả

Một mùa đông nữa lại về. Gió mùa đông bắc lại rít từng cơn qua ô cửa sổ... Lạnh!... Giả sử rằng quần áo rét của bạn đã để ở quê hết rồi, chưa kịp về lấy. Làm cách nào đây? Các cụ có câu "Nhà sạch thì mát...". Thêm "không" vào hai vế ta…

“Regex Spellcheck” for Vietnamese

"Regex Spellcheck" (step 1) 😆 (ch|gh|kh|ngh|ng|nh|p|ph|th|tr|b|c|d|đ|g|h|gi|k|l|m|n|q|r|s|t|v|x)? ( ( [uo] )? ( ( [aàảãáạăằẳẵắặâầẩẫấậeèẻẽéẹêềểễếệiìỉĩíịoòỏõóọôồổỗốộơờởỡớợuùủũúụưừửữứựyỳỷỹýỵ] ) | ( y[aàảãáạêềểễếệ] ) ) | ( ia|ìa|ỉa|ĩa|ía|ịa|iê|iề|iể|iễ|iế|iệ|ưa|ừa|ửa|ữa|ứa|ựa|ươ|ườ|ưở|ưỡ|ướ|ượ|ua|ùa|ủa|ũa|úa|ụa ) ) ( (i|o|u|y|m|n|ng|nh|p|t|c|ch)? ) 😛

lngt & pclouds bàn về VSATTP

<pclouds> morning lngt! <lngt> pclouds, chiều rồi <pclouds> lngt: quan trọng là ở trong lòng, ngoài trời sáng hay tối ăn nhằm gì <lngt> pclouds, thi cử chưa bác ? <lngt> Lòng /me trống rỗng vì từ sáng tới giờ mải ngủ, không ăn gì * pclouds y chang <lngt> Có bát cơm nếp ăn…