Sắp xong rồi, hehe… Nhưng có mấy chỗ khoai không dịch nổi, chính xác là 11. Có lẽ phải để nguyên.

À, ai muốn tìm .po thì vào http://luom.tv/L10n 😉

Leave a Reply